Vad är yoga?

Yoga har sitt ursprung i Indien och är en vetenskap för att skapa harmoni mellan kropp och sinne. Ordet yoga kommer från verbet ”yuj” på sanskrit, som betyder ”att förena”. Tanken är att man förenar kroppen och sinnet, och på ett högre plan, sitt medvetande med det universella medvetandet. Yoga kombinerar fysiska rörelser med andning och meditationstekniker för att skapa fysisk och psykisk hälsa. Med hjälp av yoga kan du med tiden få bättre självinsikt och medvetenhet.

Yogaställningarna (asanas) utformades för att vitalisera och balansera kroppen och dess funktioner.  Andningstekniken (pranayama) bygger på konceptet att andningen är källan till liv och energi (prana) i kroppen. Med hjälp av yogaställningar och andning kan vi uppnå ett balanserat sinne och en stark kropp. Asanas och pranayama är också viktiga för att förbereda kropp och sinne för meditation. Genom yoga lär vi oss att fokusera på nuet och får redskap som gör att vi lättare kan hantera vardagens stress och påfrestningar.

Yoga är ett livslångt åtagande som inte fokuserar på mål och resultat, utan snarare på att uppleva en resa mot inre frid och frihet.

Yogans effekter
Yogan har många positiva effekter. Fysiskt blir du starkare, smidigare och får bättre kroppshållning, blodgenomströmningen och syresättning ökar i hela kroppen vilket är bra för kroppens alla organ. Genom yoga minskar stressen i kroppen och du får bättre sömn. Spänningar i kroppen leder till spänningar i känslolivet och med tiden leder yogan till ett jämnare humör där du har kontakt med dig själv och dina känslor.

*         *         *

Yoga is ultimately about learning who we are
and
about learning that we are all the same inside.

– Nicolai Bachman